Forretningsudvikling og innovationsledelse

Diplomuddannelsen i salg og markedsføring

Faget 'forretningsudvikling og innovationsledelse' er et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i salg og markedsføring. Med dette fag bliver du skarp til at navigere din virksomhed frem mod idéudviklingen af nye produkter, services og oplevelser.

Gå direkte til tilmelding

Med en erfaren underviser ved roret sørger vi for, at du får de redskaber og metoder, som kan være helt afgørende, når din virksomhed skal udvikle nye forretningsmodeller og metoder. Du lærer også, hvordan I kan bruge samarbejdet med kunderne til at udvikle nye forretningsmuligheder.

Fagets indhold

  • Innovative forretningsmodeller
  • Planlægning og ledelse af innovationsforløb
  • Disruption og forretningsudvikling
  • Virksomhedens værditilbud

Dit udbytte

Når du har taget faget 'forretningsudvikling og innovationsledelse', har du:

  • fået indsigt i nye forretningsmodeller og innovationsprocesser, og hvordan du kan bruge dem udviklingsorienteret
  • lært at bruge konkrete modeller og redskaber til at gennemføre innovationsprocesser
  • lært at udvikle din egen praksis og træffe velbegrundede beslutninger om valg af innovationsværktøjer og nye services, produkter og oplevelser. Herunder også eventuelle disruptive forretningsmodeller
  • fået værktøjer til at håndtere komplekse situationer omkring gennemførelsen af forskellige innovationstiltag
  • fået viden om, hvordan du både kan indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde og selvstændigt påtage dig ansvaret for ledelse af innovationsforløb

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en eksamen. Faget giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Mød din underviser

Peter Ladefoged har en baggrund som Global Marketing Manager hos Grundfos, salgschef hos TDC og kontaktchef på reklamebureauer. Han underviser nu i ledelse, strategi, marketingstrategi, innovation og forretningsudvikling.

Mød Peter på LinkedIn