Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelse i salg og markedsføring

Diplom i salg og markedsføring er en 2-årig deltidsuddannelse på bachelorniveau. Uddannelsen består af fem obligatoriske fag, to valgfag og et afgangsprojekt, fordelt på fire semestre. Uddannelsen giver 60 ECTS-point. 

Obligatoriske fag

Forretningsforståelse (10 ECTS)

Projektledelse (5 ECTS)

Organisation, kultur og forandringsledelse (5 ECTS)

Forretningsudvikling og innovationsledelse (5 ECTS)

Kundeindsigter, trends og tendenser (5 ECTS)

Valgfag

Valgfag skal udgøre 15 ECTS. Herunder skal du vælge ét af disse to valgfag på 10 ECTS:

Marketingledelse og konceptudvikling (10 ECTS)

Salg, salgsledelse og kundeforståelse (10 ECTS)

Derudover skal du vælge yderligere et valgfag på 5 ECTS. Vi anbefaler:

Digital marketing (5 ECTS)

Du kan også vælge en række andre valgfag. Tjek med din underviser eller studievejledningen.

 

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt, salg og markedsføring (15 ECTS)

Når du har gennemført uddannelsen, kan du anvende betegnelsen Merk.d. (Salg og markedsføring) (dansk) eller "Diploma of Business Studies (Sales and Marketing)" (engelsk). 

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, oplæg, gruppearbejde, opgaveløsning, workshops, studiekredse og større projekter. Undervisningen tager udgangspunkt i relevant teori og konkret erhvervspraksis. Uddannelsen er tværfaglig, og du kommer til at arbejde med både salg, markedsføring, organisation, logistik og økonomi. 

Undervisningsmaterialet består af et mix mellem dansk og engelsk litteratur. 

Jobmuligheder 

Uddannelsen giver adgang til en bred vifte af jobmuligheder, men du vil typisk finde job som: 

  • Marketingkoordinator
  • Marketingkonsulent
  • Marketingchef
  • Key account manager
  • Salgskoordinator
  • Salgschef
  • Exportchef
  • Markedschef

Videreuddannelse 

Hvis du ønsker at styrke dine kompetencer yderligere, kan du bygge oven på din diplomuddannelse med en master- eller kandidatuddannelse. Du kan finde oplysninger om adgangskrav og optagelse hos de institutioner, som udbyder uddannelserne.

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig

Thomas løfter virksomhedens salgsniveau med sin diplomuddannelse

Diplomuddannelsen i salg og markedsføring giver Thomas Svan nye kompetencer. Og en mere effektiv salgsstruktur i virksomheden.

Læs mere

Download studieordning