Praktiske oplysninger

Diplomuddannelse i salg og markedsføring

Tid og sted

Uddannelsen gennemføres normalt som dagsundervisning fra 9.00-16.00, med fuld forplejning.

På fag med 5 ECTS er der 4 undervisningsdage, og på fag med 10 ECTS er der 8 undervisningsdage. Du skal forvente en høj forberedelsesgrad, særligt i form af læsning, men også i form af opgaveløsning. På afgangsprojektet er der ingen undervisning, men du får tilknyttet en vejleder.

Undervisningen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej >>

Kursus i studieteknik

Inden studiestart har du mulighed for at tage et kursus i studieteknik, kontakt studievejledningen efter tilmelding.

Pris 

Der betales pr. fag. Dertil kommer udgifter til bogindkøb. Der tages forbehold for prisændringer.

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores diplomuddannelser her

Eksamen

Du finder mere info om regler, retningslinjer og klagevejledninger i forbindelse med eksamen her >>

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig