De studerende fortæller

Diplomuddannelsen i salg og markedsføring

Under uddannelsen bliver din dagligdag i virksomheden bragt i spil. Metoder og teorier relateres til de studerendes jobmæssige erfaringer og udfordringer, og du får værktøjer til at planlægge virksomhedens salg, så det bidrager optimalt til succes, både nationalt og internationalt.

Mød studerende og dimittender, som fortæller om det udbytte, diplomuddannelsen i salg og markedsføring har givet dem.

Studiet har givet mig en bedre forståelse for, hvordan jeg kan optimere min forretning og viden om hvilke håndtag, jeg skal dreje på for at øge salget. På studiet er jeg nået frem til en strategi for, hvordan vi kan optimere kundernes værdioplevelse. Med 22 års erhvervserfaring ved jeg selvfølgelig en masse i forvejen, men det er sundt for mig at blive bevidst om teorien bag. Dermed kan jeg gennemføre strategien med en større sikkerhed.

— Erik Danielsen er 40 år og distriktschef hos OK a.m.b.a. i Viby

Thomas løfter virksomhedens salgsniveau med sin diplomuddannelse

Diplomuddannelsen i salg og markedsføring giver Thomas Svan nye kompetencer. Og en mere effektiv salgsstruktur i virksomheden.

Læs mere

"Jeg er blevet klogere på kunderne"

Maria har med diplomuddannelsen i salg og markedsføring fået større gennemslagskraft og selvtillid. 

Læs mere

Kasper lærte at skabe merværdi for Martin Professional

Kasper har de sidste to år har han sideløbende med sit fuldtidsjob uddannet sig på deltid til diplom i salg og markedsføring. 

Læs mere