Adgangskrav

Diplomuddannelse i salg og markedsføring

Som ansøger har du mulighed for at blive optaget med direkte adgang, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Direkte adgang

Direkte adgang til diplomuddannelsen gives til ansøgere, der har gennemført en relevant uddannelse mindst på niveau med:

  • en erhvervsakademiuddannelse
  • en videregående voksenuddannelse (VVU), også kaldet en akademiuddannelse

Individuel kompetencevurdering

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse.

Anerkendelse kan gives i form af:

  1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene eller dele heraf.
  2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Der kræves desuden mindst 2 års relevant erhvervserfaring sideløbende med, eller efter adgangsgivende eksamen. Erhvervserfaringen omfatter både regulær joberfaring, praktikperioder, studiearbejde og anden relevant beskæftigelse.

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020.