Diplomuddannelsen i property & asset management

Den helt nye diplomuddannelse inden for forvaltning af fast ejendom giver dig den helt rigtige teori og alle de nødvendige praktiske redskaber til at blive skarp inden for for ’asset management’ af ejendomme.

Med denne uddannelse bliver du stærk til at rådgive kunder, bestyrelser og andre interessenter inden for både vedligehold og udvikling af ejendomsporteføljen. 

Undervejs får du et solidt kendskab til de vigtige stadier inden for ejendommens livscyklus, lige fra anskaffelse og drift over løbende vedligehold, udvikling og frem til det afsluttende salg. De fleste fag er skræddersyet helt specifikt til ejendomsbranchen, mens andre fag giver vigtige merkantile grundværktøjer.

Du bliver trænet i de økonomiske og juridiske problemstillinger, der opstår inden for forvaltning af fast ejendom. Og du lærer at navigere i på det omskiftelige ejendomsmarked, ligesom du får et godt blik for de styrings- og ledelsesmæssige problemstillinger, der kan sikre succes inden for propery og asset management. 

Efteruddannelse i ejendomsadministration

Uddannelsen er spot on til dig, der allerede arbejder som ejendomsadministrator, men som har brug for efteruddannelse.

Mange andre i ejendomsbranchen vil også stå stærkt med den nye diplomuddannelse i property & asset management. Det gælder fx investment/asset managers, ejendomsudviklere eller andre, der arbejder med fast ejendom.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i property & asset management er en efteruddannelse på bachelorniveau, som typisk tager 2 eller 3 år. Du kan tage hele diplomuddannelsen, eller du kan vælge de enkelte fag som selvstændige kompetencegivende forløb.

Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point og består af fem obligatoriske fag, tre-fire valgfag og et afgangsprojekt.

Herunder ser du uddannelsens opbygning fordelt over obligatoriske fag og valgfag.

Obligatoriske fag

Forretningsforståelse (10 ECTS)

Projektledelse (5 ECTS)

Regulering og administration af bolig- og erhvervslejemål (5 ECTS)

Ejendomshandel og forvaltning (5 ECTS)

Bogføring og regnskab i ejendomsselskaber (5 ECTS)

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Valgfag

Valgfag skal udgøre 15 ECTS.

Renoveringsprojekter og nybyggeri (5 ECTS)

Makroøkonomi og ejendomme (5 ECTS)

Andelsbolig- og ejerforeninger (5 ECTS)

Vil du gennemføre uddannelsen med særligt fokus på Asset Management og blive merk.d. (AM), skal du som minimum gennemføre faget Makroøkonomi og ejendomme.

Vil du gennemføre uddannelsen med særligt fokus på administrationsdelen, og blive merk.d (PM), skal du som minimum gennemføre faget Andelsbolig- og ejerforeninger.

Studieordning

Gå på opdagelse i studieordningen for uddannelsen her (pdf)

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores diplomuddannelser her

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på diplomuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Diplomuddannelsen kan ses som en overbygning til ejendomsadministrations-linjen på akademiuddannelsen. Men undervisningen her på diplomuddannelsen kræver, at du har kendskab til lovens anvendelsesområde, hvilket du lærer på akademiuddannelsen. Hvis du ikke har den uddannelse, kan du stadig godt blive optaget på diplomuddannelsen, men du skal regne med ekstra selvstudier for at komme i dybden med lovgivningen.

For at blive optaget direkte på diplomuddannelsen skal du have gennemført en relevant uddannelse på niveau med en:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse, også kaldet en videregående voksenuddannelse (VVU)

Du skal desuden have 2 års relevant erhvervserfaring opnået efter din adgangsgivende uddannelse.

Du kan dog også blive optaget, hvis du opfylder alle disse 3 kriterier:

  • En gennemført uddannelse minimum på niveau med en akademiuddannelse
  • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen
  • 4 års relevant erhvervserfaring, som du har opnået inden eller sideløbende med din adgangsgivende uddannelse

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du kontakte os, for at få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med uddannelsens formelle krav.

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det, kan du overveje at få lavet en realkompetencevurdering. Realkompetencer er den viden og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem.

Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs mere om realkompetencevurdering

Er du i tvivl om dine muligheder?

Du er altid velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020.

Eller book en tid til en gratis individuel karrieresamtale

Praktiske informationer

Nedenunder kan du se praktiske informationer om tilmelding og betaling af en efteruddannelse.

Uddannelsen gennemføres normalt som dagundervisning.

Du tilmelder dig ét fag ad gangen når det passer dig. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, uanset om du vil have ét eller flere fag, eller du går efter at få en hel efteruddannelse.

Er det første gang, du tilmelder dig efteruddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus? Så skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation på din uddannelsesbaggrund og et CV (som du let kan lave via LinkedIn).

Tilmeldingsfristen er normalt 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser.

Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Herunder har vi listet forskellige støttemuligheder til at få dækket deltagerbetaling, transport eller bøger. De kan være relevante for dig -  afhængigt af din situation:

  • Omstillingsfonden - tilskud på 10.000 pr. år til efteruddannelse for faglærte og ufaglærte, som er i job.
  • Kompetencefonde - tilskud til medarbejdere, som er omfattet af overenskomst med tilhørende kompetencefond.

Er du i tvivl om, hvilke støttemuligheder du selv kan bruge, er du meget velkommen til at kontakte vores studievejledning.

Aktuelle fag

Forretningsforståelse

Startdato: 19-08-2022

Pris: 13.200 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Projektledelse

Startdato: 14-09-2022

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Forretningsforståelse

Startdato: 10-01-2023

Pris: 13.200 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Projektledelse

Startdato: 04-05-2023

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Randi Ankjær Rasmussen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Randi Ankjær Rasmussen

uddannelsessekretær

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6163