Investering og finansiering

Diplomuddannelsen i økonomi og regnskab

Når du har fulgt forløbet, er du i stand til at afdække og vurdere en investorprofil med henblik på rådgivning af investering i finansielle aktiver.

Du kan udarbejde forslag til virksomheders finansieringssammensætning under hensyntagen til optimal kapitalstruktur, og du er i stand til at vurdere virksomhedens finansielle - og valutariske risici.

Fagets indhold

 • Rentestrukturen og dens afledte virkninger
 • Obligations- og aktiemarkedsteori
 • Overordnet porteføljeteori
 • Strukturerede produkter
 • Virksomheders finansielle strategier
 • Fundingomkostninger og solvensbelastning
 • Prissætning af et finansielt produkt
 • Virksomheders finansielle og valutariske risici
 • Kapitalstruktur
 • Fremskaffelse af egenkapital til en virksomhed i selskabsform.
 • Leasing

Dit udbytte

Når du har afsluttet faget, kan du:

 • afdække og vurdere en investorprofil
 • udarbejde og formidle investeringsforslag til en virksomhed
 • rådgive om placering af finansielle aktiver.
 • rådgive om finansielle investeringsprodukter inden for mærkningsordningen  "grøn" og "gul".
 • udarbejde forslag til virksomhedens finansieringssammensætning
 • rådgive en virksomhed om mulighederne for fremskaffelse af fremmedkapital
 • rådgive om forskellige finansieringsløsninger
 • vurdere rentabilitet og likviditet ved forskellige fremmedkapitalkilder – herunder leasing.

Eksamen og ECTS

'Investering og finansiering' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Faget udbydes normalt hvert efterårssemester.

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.