Forretningsforståelse

Diplomuddannelsen i økonomi og regnskab

På faget 'forretningsforståelse' lærer du at udarbejde analyser af virksomhedens eksisterende strategi og forretningsmodel, så du kan vurdere og reflektere over dem. Gennem analyserne lærer du også at vurdere en virksomheds økonomiske og finansielle grundlag.

Faget er relevant for alle inden for salg eller markedsføring, som har brug for en dybere forståelse af den forretning, virksomheden driver. 

Fagets indhold

 • Omverdensanalyse
 • Konkurrentanalyse
 • Forretningsmodeller
 • Strategivalg
 • Analyse af virksomhedens økonomiske nøgletal

Dit udbytte

Med faget får du:

 • Et økonomisk begrebsapparat, så du kan tage en mere præcis og målrettet dialog med virksomhedens interessenter – både internt og eksternt
 • Forståelse for sammenhænge mellem nøgletal, forretningen og virksomedens handlemuligheder
 • Forståelse for, hvorfor virksomhedens forskellige interessenter agerer, som de gør - og se, hvilke konsekvenser det har for resten af forretningen
 • Redskaberne til at vurdere, hvilken position virksomheden har i markedet. Fx hvilke konkurrenter har vi, hvor stærk er konkurrencen, og hvordan påvirker det forretningsmodellen?
 • Grundlag for at træffe bedre strategiske beslutninger
 • Grundlag for at få øje på og handle på udviklingsmuligheder i forretningsmodellen

Eksamen og ECTS

'Forretningsforståelse' afsluttes med et 10 siders skriftligt projekt med mundtligt forsvar, ekstern censor. 'Forretningsforståelse' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.