Forretningsforståelse

Diplomuddannelsen i økonomi og regnskab

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at opnå en overordnet forståelse af virksomhedens interne og eksterne forhold, kunne sætte sig i stand til at udarbejde analyser af virksomhedens eksisterende strategi og forretningsmodel, samt kunne vurdere og reflektere over disse. I analyserne skal den studerende ligeledes kunne vurdere en virksomheds økonomiske og finansielle grundlag.

Faget indhold

 • Omverdensanalyse
 • Konkurrentanalyse
 • Forretningsmodeller
 • Strategivalg
 • Analyse af virksomhedens økonomiske nøgletal

Dit udbytte

Med faget får du: 

Viden og forståelse

Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af

 • udviklingsorienterede metoder, modeller og teorier om analyse af virksomhedens omgivelser, konkurrencemæssige forhold samt ressourcer og kompetencer.
 • metoder og teorier i relation til analyse og vurdering af eksisterende strategi for en virksomhed.
 • virksomhedens interne og eksterne forhold, herunder virksomhedens økonomiske værdiskabelse og kan reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metoder, herunder i forbindelse med vurdering af virksomhedens finansielle situation blandt andet ved anvendelse af nøgletal.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende har færdigheder til at

 • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller i forhold til virksomhedens strategiske situation og position i forhold til omgivelser og konkurrenter samt udarbejde virksomhedens værditilbud til kunden herunder segmentering, kanalvalg og øvrig forretningsmæssig set-up.
 • anvende metoder og redskaber og mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse, inden for det valgte område, herunder modeller til vurdering af virksomhedens aktuelle værditilbud, forretningsmodel og sammenhænge mellem disse samt udarbejde økonomisk performanceanalyse relateret til virksomhedens strategi, forretningsgrundlag, omkostninger og prisstruktur.
 • formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger, såsom resultaterne af analyser af virksomhedens situation, forretningsmodel og strategivalg til samarbejdspartnere og interessenter.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende kan

 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge i forhold til virksomhedens forretning.
 • selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig et ansvar inden for rammerne af en professionel etik i relation til virksomhedens forretningsmodeller, strategi og økonomiske situation.
 • udvikle egen praksis i relation til analyse, vurdering og refleksion over virksomhedens forretningsmodel og strategi.

Eksamen og ECTS

'Forretningsforståelse' afsluttes med et 10 siders skriftligt projekt med mundtligt forsvar, ekstern censor. 'Forretningsforståelse' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.