Afgangsprojekt

Diplomuddannelsen i økonomi og regnskab

Afgangsprojektet udarbejdes som hovedregel individuelt.

Ved løsningen af den opstillede problemstilling er det vigtigt, at du som studerende anvender centrale teorier og metoder. Derudover skal afgangsprojektet inddrage empirisk materiale til løsning af den konkrete problemstilling.

Afgangsprojektet giver 15 ECTS-point.

Intromøde på startdatoen

På startdatoen for afgangsprojektet holder vi et intromøde, hvor det er vigtigt, at du deltager.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.