Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelse i økonomi og regnskab

Diplom i økonomi og regnskab er en 2-årig deltidsuddannelse, på bachelorniveau. Uddannelsen består af fem obligatoriske fag, et valgfag og et afgangsprojekt,  fordelt på 4 semestre. Uddannelsen giver 60 ECTS-point. 

1. semester

Eksternt og internt regnskab (10 ECTS)
Projektledelse (5 ECTS)

2. semester

Strategisk ledelse og økonomistyring (5 ECTS)
Forretningsforståelse  (10 ECTS)

3. semester

Investering og finansiering (10 ECTS)
Valgfag (5 ECTS)

4. semester

Afgangsprojekt, økonomi og regnskab (15 ECTS)

Når du har gennemført uddannelsen, kan du anvende betegnelsen Merk.d. (økonomi og regnskab).

Du har også mulighed for at tage uddannelsen over 6 semestre

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, oplæg, gruppearbejde, opgaveløsning, workshops, studiekredse og større projekter. Undervisningen tager udgangspunkt i relevant teori og konkret erhvervspraksis. Uddannelsen er tværfaglig, og du kommer til at arbejde med både forretningsforståelse, projektledelse, investering, finansiering, regnskab og ledelse.  

Undervisningsmaterialet består af et mix mellem dansk og engelsk litteratur. 

Videreuddannelse 

Hvis du ønsker at styrke dine kompetencer yderligere, kan du bygge oven på din diplomuddannelse med en master- eller kandidatuddannelse. Du kan finde oplysninger om adgangskrav og optagelse hos de institutioner, som udbyder uddannelserne.

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig

Download studieordning