Diplomuddannelse i økonomi og regnskab

Du får solide økonomi- og regnskabskompetencer med et klart erhvervsmæssigt perspektiv

Diplom i økonomi og regnskab er for dig, der vil videreudvikle dine kompetencer inden for økonomi og regnskab. Særligt hvis du i forvejen arbejder med økonomi, regnskab og økonomiske analyser – og ønsker at gøre karriere inden for virksomheders og organisationers økonomifunktioner, den finansielle sektor eller revisionsbranchen.

På diplom i økonomi og regnskab uddanner du dig på et højt teoretisk, men stadig praksisrettet plan. Du styrker din viden på en lang række områder inden for det økonomiske felt.

Når du har taget uddannelsen, kan du blandt andet:

  • analysere virksomhedens økonomiske situation
  • udarbejde beslutningsgrundlag for økonomiske dispositioner
  • udarbejde og rådgive om regnskaber og budgetter
  • udarbejde og rådgive om investerings- og finansieringsforslag
  • rådgive om en virksomheds optimale finansieringssammensætning

En diplomuddannelse er en overbygningsuddannelse på niveau med en bacheloruddannelse. Hvis du vil bygge videre på din diplomuddannelse, er næste skridt en master- eller kandidatuddannelse. 

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig

”Jeg kan bedre løse komplicerede økonomiske problemstillinger”

Barbara Gregersen, Senior Pricing Manager hos ISS Facility Services A/S i Aarhus fortæller om diplomuddannelsen i økonomi og regnskab.

Læs mere