Viden– og innovationsledelse

Diplomuddannelsen i ledelse

Virksomhedens konkurrenceevne bliver styrket af, at ledelsen skaber gode vilkår for innovation og videndannelse. En stærk leder skal være i stand til at facilitere innovative teams i virksomheden, så nye produkter, services og metoder kan se dagens lys.

Gå direkte til tilmelding

Men hvordan får du som leder det optimale ud af virksomhedens potentiale? Og hvordan leder du innovative teams, så de bidrager positivt til virksomhedens bundlinje? 

Skab gode vilkår for innovation i virksomheden

Med faget 'viden- og innovationsledelse' lærer du at lede virksomhedens videndannende og innovative processer og teams. Du bliver bevidst om udbyttet af at arbejde innovativt i virksomheden og får nyttig viden og konkrete redskaber, så du kan forstå sammenhænge mellem teoretiske opfattelser og din egen praksis. 

Du får viden om og forståelse for, hvordan videndannende og innovative processer kan anvendes aktivt i virksomhedens strategiske arbejde. Du bliver introduceret til begreber og modeller, som du kan anvende direkte i dit daglige arbejde. 

Faget relaterer sig til de obligatoriske fag på diplomuddannelsen i ledelse, særligt i forhold til teori og praksis omkring læring og kompetenceudvikling. 

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du analysere, håndtere og reflektere over ledelse af videndannende og innovative processer og teams.

Indhold

 • ”Den nye økonomi”
 • Videnledelse – herunder ledelse af videnmedarbejdere
 • Udfordringer i forhold til videndeling
 • Innovationsteorier og -begreber
 • Kreativitet og kreativ adfærd 
 • Brugerdrevet innovation 
 • Innovationsskabelse

Centrale temaer 

 • Hvad er god innovationsledelse?
 • Opsætning af rammer, som fordrer at vi skaber noget nyt sammen
 • Sammensætning af innovative team
 • Innovationsbegreber, - teorier, - klassifikationer og –modeller
 • Innovationsfeltet i organisation og samfund
 • Udvikling af innovationskompetencer
 • Teknologier til innovationsskabelse
 • Teori U
 • Den legende organisation – herunder de tre organisatoriske lege-niveauer
 • Leg, kreativitet og innovation
 • Medarbejder- og ledelsesdreven innovation
 • Lederens arbejde med fornyelse af innovativ kapacitet
 • Modeller for videnskabelse
 • Innovativ læring

Sådan foregår undervisningen 

Vi arbejder ud fra en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, og du får konkrete værktøjer, du kan anvende direkte i dit daglige arbejde. Undervisningen foregår i et samspil mellem teoretiske oplæg fra underviseren, inddragelse dine egne erfaringer og arbejde med aktuelle konkrete cases. Du kommer til at tage aktivt del i undervisningen med diskussioner, eksperimenter og bevidst refleksion. 

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et eksamensoplæg. Eksamensoplægget kan både være visuelt, auditivt eller skriftligt. Faget giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej