Strategisk ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse

Formålet med 'strategisk ledelse. er, at du både teoretisk og i praksis kan identificere, definere, vurdere og tage stilling til strategiske problemstillinger.

Gå direkte til tilmelding

Du lærer derfor bl.a. at analysere og udarbejde visioner for virksomhedens udvikling i relation til både indre og ydre forhold, og du får konkrete værktøjer til at udforme en ledelsesstrategi.

Dit udbytte

Med faget 'strategisk ledelse' bliver du i stand til at:

 • erkende og definere strategiske problemstillinger med bl.a. positionering, organisationsudvikling, historik og udviklingsfaser
 • erkende, vurdere og deltage i organisatoriske opgaveløsninger af strukturmæssig, styringsmæssig, beslutningsteoretisk, informationsmæssig og arbejdsretlig art
 • erkende, vurdere og deltage i aktuelle problemstillinger om bl.a. kvalitetsledelse, logistik, internationalisering og projektledelse - og forstå den betydning, det har for virksomhedens konkurrencestrategi.

Forudsætninger

Du skal have en grundlæggende indsigt i organisationens struktur og funktion for at gennemføre konkrete udviklingsprojekter. Derfor skal du have gennemført det obligatoriske modul 'ledelse og organisation (modul 5+6)' eller tilsvarende på forhånd. 

Fagets indhold

På 'strategisk ledelse' kommer du til at fordybe dig i:

 • Teorier om strategier og deres betydning
 • Organisationens mission, vision og politikker
 • Interne og eksterne analyser
 • Beslutnings-, implementerings- og nyinstitutionel teori

 Vi arbejder med disse centrale temaer:

 • Strategidefinitioner
 • Virksomhedens overordnede retning
 • Ekstern og intern situationsanalyse
 • Strategi og strategiske fordele
 • Global og situationsbestemt strategi
 • Intern strategi
 • Fusioner og sammenlægninger
 • Opbygning af ressourcer og kapabiliteter
 • Strategisk ledelse, kultur og systemer
 • Planlægning, koordinering og kontrol
 • Organisationsudvikling og forandringsparathed
 • Præstationsmålingssystemer som styringsredskaber
 • Vision
 • Implementering

Sådan arbejder vi

Projektarbejde, erfaringsudveksling og konkrete problemstillinger er en væsentlig del af undervisningen. Vores uddannelsesforløb er baseret på, at du afprøver teorier, modeller og metoder i praksis i din egen organisation. Du vælger selv konkrete problemstillinger og opgaver, som udfordrer dig i din hverdag.

Eksamen og ECTS

'Strategisk ledelse' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej