Økonomisk ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse

Med faget 'økonomisk ledelse' får du viden om forskellige teorier, begreber og metoder inden for økonomisk ledelse. Du får konkrete redskaber til at analysere, håndtere og reflektere over økonomisk ledelse – set fra en leders perspektiv.

Når du har taget faget, kan du anvende din nye viden direkte i din egen dagligdag som leder. 

Gå direkte til tilmelding

Bliv skarp på budgettering, regnskab og lønsomhed 

Vil du gerne blive bedre til at forstå virksomhedens økonomiske mål og foretage strategiske beslutninger på baggrund af dem? Så kan du med faget økonomisk ledelse blive klædt på med viden om budgetter, regnskaber og økonomisk målstyring.

Med din nye viden bliver du i stand til at lede virksomheden med fokus på de økonomiske målsætninger. Når du har taget faget, vil du se din ledelsesmæssige praksis i et nyt lys og kunne identificere evt. behov for din egen og virksomhedens kompetenceudvikling.

Dit udbytte

Med faget 'økonomisk ledelse' lærer du at: 

 • identificere, forstå og skelne mellem forskellige teorier, begreber og metoder inden for økonomisk ledelse
 • vurdere og videreformidle de forskellige teorier, begreber og metoder inden for økonomisk ledelse
 • reflektere over teorier, begreber og metoder – både på organisatorisk og samfundsmæssigt niveau
 • iagttage og indsamle empiri om økonomiske ledelse, vurdere empirien i lyset af forskellige relevante teorier og anvende din nye viden på en brugbar og relevant måde i din egen dagligdag som leder
 • relatere din egen praksis som leder til de centrale teorier, begreber og metoder inden for økonomisk ledelse
 • identificere dine egne og organisationens behov for kompetenceudvikling

Indhold

 • Overordnet økonomisk styring i den private og den offentlige sektor 
 • Det eksterne og interne regnskab 
 • Budgetproces, budgettering og forskellige budgetmodeller 
 • Metoder og værktøjer til økonomisk målstyring 
 • Kommunikation og formidling af økonomiske forhold 
 • Omverdenens betydning for den økonomiske ledelse

Centrale temaer 

Styringsbegreber og definitioner 

 • Styringsbegrebet
 • Grundlæggende definitioner og begreber i driftsøkonomi
 • Omkostningsdefinitioner

Budgettering og budgetkontrol 

 • Budgettets formål og funktioner
 • De fire budgetprincipper
 • Budgetsammenhænge - drift og likviditet
 • Budgetopfølgning
 • Ledelse og budgetstyring
 • Udgifts- og indtægtsbudgettering

Det eksterne regnskab

 • Private og offentlige regnskaber
 • Resultatopgørelse, balance- og pengestrømsanalyse
 • ABC-regnskabet

Sådan foregår undervisningen 

Vi arbejder ud fra en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, og du får konkrete værktøjer, du kan anvende direkte i dit daglige arbejde. Undervisningen foregår i et samspil mellem teoretiske oplæg fra underviseren, inddragelse dine egne erfaringer og arbejde med aktuelle konkrete cases. Du kommer til at tage aktivt del i undervisningen med diskussioner, eksperimenter og bevidst refleksion.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en synopsis. Faget giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej