Ledelse og globalisering

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomfaget 'Ledelse og globalisering' er et forløb, hvor du arbejder med en udfordring, du selv opstiller - og dermed bliver endnu bedre til at løse dine ledelsesopgaver på tværs af de grænser, kulturer og selvforståelser, der dominerer i mange virksomheder og faglige sammenhænge. 

Uanset om du sidder i Danmark eller udlandet, er faget er højrelevant for dig som leder, teamleder, projektleder, koordinator eller projektmedarbejdere - og samtidig:

 • er involveret i globale aktiviteter
 • vil afsøge nye globale muligheder, fordi løsningen ikke findes i det kendte
 • arbejder på tværs af organisatoriske eller faglige grænser, og oplever stigende kompleksitet i samarbejdsflader og krav til løsningerne
 • har medarbejdere af international herkomst
 • oplever stigende digitalisering i arbejdet

Når du har taget faget, har du større gennemslagskraft til at bruge din ny viden til at lede og koordinere processer i dit aglige arbejde. Du lærer at møde og skabe resultater i mere komplekse, ukendte og uforudsigelige sammenhænge.

Forløbet tager udgangspunkt i din og dine medstuderendes udfordringer. Du arbejder dig dybt ind i udfordringerne for at øjne nye muligheder for handling.

Hør studerende og undervisere fortælle om udbyttet af faget 'ledelse og globalisering' (3:07)

Indhold

 • Hvad er globalisering, og hvad betyder det for samfund, virksomheder og individer?
 • Din ledelsespraksis og kommunikation på tværs af kulturer og andre sammenhænge
 • Eksempler på gode og dårlige cases: Hvorfor lykkes det, og hvornår kuldsejler det?
 • Forskellige kulturperspektiver "beyond Hofstede", der åbner for kulturel intelligens
 • Kortlægning af egne tværkulturelle krydsfelter og deres betydning for dine beslutninger og handlinger
 • Digitalt lederskab – en uafviselig del af ledelse og globalisering
 • Globale teams og teaming – 3. generations tems

’Ledelse og globalisering' burde være obligatorisk

Guido Van Gucht fik med ’ledelse og globalisering’ en helt ny forståelse for sine kollegaer og kunder.

Læs historien

Udbytte

Faget kan bruges alle steder, hvor du har en multinational medarbejderstab eller interkulturelle interessenter.

Du lærer at navigere i kompleksiteten af forskellige baggrunde, fordi vi stiller skarpt på den kulturelle selvforståelse og blindhed, der kan spærre for det gode og værdiskabende samarbejde.

Du får arbejdet dig dybt ind i din egen udfordring og får åbnet for nye handlemuligheder udi det globale landskab gennem ny viden og erfaringsudveksling med andre.

Her er fire eksempler på, hvad andre deltagere har taget med hjem til deres virksomheder efter at have taget faget:

 • At samarbejde på tværs af kulturer (kinesisk, tysk, dansk), så virksomhederne får højnet kvaliteten hos alle parter
 • At skabe forståelse for muligheden for at ansætte udenlandsk arbejdskraft og sikre integrationen af dem på arbejdspladsen
 • At styrke integrationen mellem afdelinger i Danmark og Kina og dermed styrke videndelingen 
 • At få forskellige enheder og divisioner til at gå i samme retning for at udnytte de globale muligheder

Jeg har lært kunsten at slukke for min egen autopilot og ser nu nye muligheder og kan handle på dem - i stedet for at basere beslutninger på egne antagelser og stereotyper.

— Udtalelse fra en deltager på faget ’ledelse og globalisering'

Sådan arbejder vi

Vi arbejder i et koncentreret forløb, der starter med et Skype-møde og følges op af 2 hele og 3 halve dage. De studerendes egne udfordringer er omdrejningspunkt for forløbet

Undervejs er der dialog og erfaringsudveksling med eksterne ledere med global erfaring, og vi forsøger os med virtuelle samarbejdsformer.

Eksamen og ECTS

'Ledelse og globalisering' giver 5 ECTS-point.

Kontakt

Interesseret i at vide mere? Så kontakt underviser på faget Jesper Klintrup Nielsen på mail jkni@eaaa.dk eller mobil 7228 6226, eller Susanne Muusmann Larsen på mail suml@eaaa.dk eller mobil 7228 6123

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.