Ledelse og globalisering

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomfaget 'Ledelse og globalisering' er et koncentreret forløb på 2 hele og 3 halve dage, hvor du bliver endnu bedre til at løse dine ledelsesopgaver på tværs af de grænser, kulturer og selvforståelser, der dominerer i mange virksomheder. 

 Uanset om du sidder i Danmark eller udlandet, er faget er højrelevant for dig som chef, teamleder, projektleder, koordinator ellerprojektmedarbejdere, hvis du

 • er involveret i globale aktiviteter
 • vil afsøge nye globale muligheder, fordi løsningen ikke findes i det kendte
 • arbejder på tværs af såvel organisatoriske som faglige grænser
 • har medarbejdere af international herkomst

Når du har taget faget, har du gennemslagskraft til at gå hjem i din virksomhed og bruge din ny viden til at lede og koordinere processer. Du lærer at være bevidst om, hvad det stiller af krav til dig, så du kan gøre det igen og igen – også i nye sammenhænge.

Forløbet tager udgangspunkt i en case, du selv formulerer omkring en udfordring i global eller interkulturel sammenhæng – og hvor du kan øjne et forbedringspotentiale med dig i førersædet. En af vores deltagere har fx formuleret det sådan, at han har lært kunsten at slukke for sin egen autopilot og lytte, fremfor som før at basere beslutninger på opfattelsen af egne stereotyper.

Indhold

 • Globalisering og overnationale emner
 • Ledelsespraksis og kommunikation på tværs af kulturer
 • Gode cases, dårlige cases – hvornår lykkes det, hvornår kuldsejler det?
 • Forskellige kulturperspektiver – Beyond Hofstede
 • Kortlægning af tværkulturelle krydsfelter, hvornår går det godt eller skidt, hvorfor og hvad skal jeg gøre nu?
 • Digitalt lederskab og opgaveløsning – en uafviselig del af det globale
 • Globale teams 

Udbytte

Faget kan bruges alle steder, hvor du har en multinational medarbejderstab eller interkulturelle interessenter.

Du lærer at navigere i kompleksiteten på tværs af nationaliteter, faggrænser og etniciteter, fordi vi stiller skarpt på den kulturelle selvforståelse (og blindhed), der kan spærre for det optimale samarbejde. 

Her er fire eksempler på, hvad andre deltagere har taget med hjem til deres virksomheder efter at have taget faget:

 • At samarbejde på tværs af kulturer (kinesisk, tysk, dansk), så vi får videnoverførsel om kvalitet
 • At skabe forståelse for muligheden for at ansætte udenlandsk arbejdskraft og integrere dem på arbejdspladsen (vi kan ikke løse de udfordringer, vi har, hvis vi ikke tænker globalt)
 • At styrke integrationen mellem afdelingerne i Danmark og Kina og dermed styrke videndelingen 
 • At få forskellige enheder og divisioner til at gå i samme retning for at imødekomme den globale konkurrence

Sådan arbejder vi

 • Egne udfordringer som omdrejningspunkt for forløbets tilrettelæggelse
 • Ekstern oplægsholder med global erfaring
 • Forsøg med virtuelle samarbejdsformer

Eksamen og ECTS

'Ledelse og globalisering' giver 5 ECTS-point.

Kontakt

Interesseret i at vide mere? Så kontakt underviser på faget Jesper Klintrup Nielsen på mail jkni@eaaa.dk

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

’Ledelse og globalisering' burde være obligatorisk

Guido Van Gucht fik med ’ledelse og globalisering’ en helt ny forståelse for sine kollegaer og kunder.

Læs historien