Kommunikation og organisation

Diplomuddannelsen i ledelse

For en leder er kommunikationen et af de vigtigste arbejdsområder - for gode kommunikationsevner afgør, om du får succes som leder. 

Faget giver dig overblik over betydningen af lederens kommunikation og det billede, den interne og eksterne kommunikation tegner af organisationen. Du får en række kommunikationsredskaber gennem teori og praktiske øvelser.

Dit udbytte

Du lærer at iagttage, analysere og reflektere over meningen og betydningen i den kommunikation, som du møder i din hverdag som leder, så du ad den vej forbedrer dine kommunikationsevner.

Fagets indhold 

På 'kommunikation og organisation' kommer du til at arbejde med:

 • Organisationen som et system af kommunikation
 • Konflikthåndtering og konfliktopløsning
 • Kommunikation på tværs af fagkultur og på distance
 • Magt
 • De vanskelige samtaler som potentiale
 • Corporate Branding og storytelling
 • Narrativ organisationsudvikling
 • Mødekommunikation

Fagets temaer er opdelt i to niveauer: Det interpersonelle niveau der foregår mellem menneske og det organisatoriske niveau. 

Interpersonelle niveau:

 • Samtaler og dialoger
 • Konflikter
 • Mediation
 • Den vanskelige samtale
 • Magt og tillid

Organisatorisk perspektiv:

 • Branding
 • Narrativ organisationsudvikling
 • Kultur og kommunikation
 • Organisationsstrukturens betydning
 • Mødekommunikation

Eksamen og ECTS

'Kommunikation og organisation' giver 5 ECTS-point.

Sådan arbejder vi

Vi arbejder ud fra en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, og du får konkrete værktøjer, du kan anvende direkte i dit daglige arbejde. Undervisningen foregår i et samspil mellem teoretiske oplæg fra underviseren, inddragelse af dine egne erfaringer og du kommer til at arbejde med egne udfordringer.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.