Modul 5 og 6: Ledelse og organisation

Diplomuddannelsen i ledelse

Faget ’ledelse og organisation’ er et forløb over ca. tre måneder, der består af to sammenhængende moduler. Hvert modul svarer til 5 ECTS-point.

Modul 5: Organisation og processer

Formålet er at skærpe din opmærksomhed omkring og forståelse af interne og eksterne 
organisatoriske relationers betydning for og sammenhæng med ledelsesmæssige og organisatoriske tiltag i egen organisation.

Du får viden om forskellige teorier om organisationer og ledelsen af dem, herunder i særdeleshed viden om forskellige tænkninger, teorier og metoder relateret til ledelse af komplekse organisationer i et konstant foranderligt samfund.

Dit udbytte

Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere empiriske organisatoriske problemstillinger i egen organisation, og skal kunne reflektere og vurdere ledelsesbeslutninger i forhold hertil og begrunde organisatoriske konsekvenser heraf.

Centrale emner

  • Skal kunne udvikle strategier for og initiere udvikling, realisering og håndtering af innovative organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser under hensyntagen til organisationens komplekse interne og eksterne relationer.
  • Skal kunne indgå i et konstruktivt samarbejde med organisationens aktører om at håndtere og skabe organisatorisk deltagelse i og refleksion over organisatoriske udfordringer, forandrings- og udviklingstiltag.
  • Kendskab til organisationers opbygning i forhold til ledelse af organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser

Sådan foregår undervisningen

Vi arbejder ud fra en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, og du får konkrete værktøjer, du kan anvende direkte i dit daglige arbejde. Undervisningen foregår i et samspil mellem teoretiske oplæg fra underviseren, inddragelse af dine egne erfaringer og du kommer til at arbejde med egne udfordringer.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et eksamensoplæg. Faget tages oftest sammen med 'styring og strategi', men kan tages selvstændigt.

Modul 6: Styring og strategi

Med faget organisation, styring og strategi får du nogle kompetencer til at arbejde med strategiske beslutninger.

Dit udbytte

Du bliver i stand til at styre strategiprocesser – blandt andet på baggrund af din indsigt i styringskoncepter og - værktøjer

Centrale emner

  • Organisationskultur 
  • Strategiske processer
  • Den lærende organisation
  • Leanledelse

Sådan foregår undervisningen

Vi arbejder ud fra en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, og du får konkrete værktøjer, du kan anvende direkte i dit daglige arbejde. Undervisningen foregår i et samspil mellem teoretiske oplæg fra underviseren, inddragelse af dine egne erfaringer og du kommer til at arbejde med egne udfordringer

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et eksamensoplæg. Faget tages oftest sammen med 'organisation og processer', men kan tages selvstændigt.

Fleksibelt uddannelsesforløb

Du kan tilrettelægge din diplomuddannelse, så den passer til dine behov og din hverdag. Du kan fx tage modulerne enkeltvis. Ring til os på telefon 7228 6100, hvis du vil høre mere om dine muligheder.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.