Modul 3 og 4: Ledelse og medarbejdere

Diplomuddannelsen i ledelse

Faget ’ledelse og medarbejdere’ er et forløb over ca. tre måneder, der består af to sammenhængende moduler. Hvert modul svarer til 5 ECTS-point.

Modul 3: Den professionelle relation 

Formålet er at skærpe din opmærksomhed omkring og forståelse af det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes som skabte af og som medskabende for organisatoriske processer og udviklingsmuligheder i egen organisation.

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du identificere og formidle forståelsen af behov for egen og medarbejdernes kompetenceudvikling på en hensigtsmæssig måde i forhold til organisationens overordnede mission, visioner, strategiske mål og værdier.

Centrale emner

  • Ledelse af personale
  • Motivationsteorier
  • Ledelsesfilosofier og teknikker – herunder situationsbestemt ledelse og anerkendende ledelse
  • Gruppe og teamudvikling og - dynamikker

Sådan foregår undervisningen

Vi arbejder ud fra en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, og du får konkrete værktøjer, du kan anvende direkte i dit daglige arbejde. Undervisningen foregår i et samspil mellem teoretiske oplæg fra underviseren, inddragelse af dine egne erfaringer og du kommer til at arbejde med egne udfordringer.

I forbindelse med studiet bliver du tilbudt en Estimates 360-profil som et udvekslingsværktøj. (For virksomhedsspecifikke hold kan det være andre lignende værktøjer).

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et eksamensoplæg. Faget tages oftest sammen med 'læring og kompetenceudvikling', men kan tages selvstændigt.

Modul 4: Læring og kompetenceudvikling

Formålet er at skærpe din opmærksomhed omkring og forståelse af kompetenceudvikling – så du bliver i stand til at skabe vilkår og muligheder for kompetenceudvikling i din egen organisation.

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du identificere og formidle forståelsen af behov for egen og medarbejdernes kompetenceudvikling på en hensigtsmæssig måde i forhold til organisationens overordnede mission, visioner, strategiske mål og værdier.

Centrale emner

  • Viden om coaching og udvikling af menneskelige resourcer
  • Indsigt i lærings- og kompetenceudvikling
  • Kendskab til kompetencebegrebet og -koncepter

Sådan foregår undervisningen

Vi arbejder ud fra en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, og du får konkrete værktøjer, du kan anvende direkte i dit daglige arbejde. Undervisningen foregår i et samspil mellem teoretiske oplæg fra underviseren, inddragelse af dine egne erfaringer og du kommer til at arbejde med egne udfordringer.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et eksamensoplæg. Faget tages oftest sammen med 'den professionelle relation', men kan tages selvstændigt.

Fleksibelt uddannelsesforløb

Du kan tilrettelægge din diplomuddannelse, så den passer til dine behov og din hverdag. Du kan fx tage modulerne enkeltvis. Ring til os på telefon 7228 6100, hvis du vil høre mere om dine muligheder.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.