Modul 1 og 2: Det personlige lederskab

Diplomuddannelsen i ledelse

Faget ’det personlige lederskab’ er et forløb over ca. tre måneder, der består af to sammenhængende moduler. Hvert modul svarer til 5 ECTS-point.

Modul 1: Lederkommunikation

I faget lederskab og kommunikation får du en viden om kommunikation, modeller og værktøjer præsenteret – så du kan anvende kommunikation i din daglige ledelse og skabe din egen identitet som leder.

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du identificere og formulere behov og strategier for udvikling af egne kommunikative ledelsesmæssige kompetencer i forhold til egne udfordringer.

Centrale emner

 • Det ledelsesmæssige aspekt af kommunikationen
 • Forståelse for og viden om anvendelse af indholds- og forholdskommunikation
 • Forforståelse og/eller dialog
 • Spørgsmålstyper, kontekst og metakommunikation
 • Klassiske kommunikationsmodeller

Sådan foregår undervisningen

Vi arbejder ud fra en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, og du får konkrete værktøjer, du kan anvende direkte i dit daglige arbejde. Undervisningen foregår i et samspil mellem teoretiske oplæg fra underviseren, inddragelse af dine egne erfaringer og du kommer til at arbejde med egne udfordringer.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et eksamensoplæg. Faget tages oftest sammen med 'professionelt lederskab', men kan tages selvstændigt.

Modul 2: Professionelt lederskab

Uanset om du er leder, projektleder eller koordinator, så vil faget professionelt lederskab give dig kompetencer også i forhold til de fremtidige ledelsesmæssige udfordringer.

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du identificere og formulere behov og strategier for udvikling af egne professionelle ledelsesmæssige kompetencer i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer.

Centrale emner

 • Den succesfulde mellemleder
 • Ledelse i et samfundsmæssigt perspektiv
 • Personlig udvikling – dine ledelsesmæssige styrker og svagheder
 • Følelsesmæssig intelligens i lederskabet
 • Filosofi i lederskabet
 • Kvalifikations- og kompetenceudvikling i forhold til egen praksis og egen læring

Sådan foregår undervisningen

Vi arbejder ud fra en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, og du får konkrete værktøjer, du kan anvende direkte i dit daglige arbejde. Undervisningen foregår i et samspil mellem teoretiske oplæg fra underviseren, inddragelse af dine egne erfaringer og du kommer til at arbejde med egne udfordringer.

I forbindelse med studiet bliver du tilbudt en Garuda kompetenceprofil som et udvekslingsværktøj. (For virksomhedsspecifikke hold kan det være andre profilværktøjer).

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et eksamensoplæg. Faget tages oftest sammen med 'lederkommunikation', men kan tages selvstændigt.

Fleksibelt uddannelsesforløb

Du kan tilrettelægge din diplomuddannelse, så den passer til dine behov og din hverdag. Du kan fx tage modulerne enkeltvis. Ring til os på telefon 7228 6100, hvis du vil høre mere om dine muligheder.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.