Afgangsprojekt

Diplomuddannelsen i ledelse

Afgangsprojektet skal relateres til studiets øvrige moduler og uddybe arbejdet i disse, bl.a. gennem projektskrivning. Projektet svarer til 15 ECTS-point. 

Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning, undervisning og selvstudium.