Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse er en 2-årig uddannelse på bachelorniveau. Uddannelsen består af seks obligatoriske fag, tre valgfag og et afgangsprojekt. De obligatoriske fag udbydes to og to. Du kan vælge frit mellem alle vores valgfag, så du får en uddannelse, der passer til dine behov og interesser. Efterfølgende har du mulighed for at læse videre på masterniveau.

Når du har taget diplomuddannelsen i ledelse, er målet, at du: 

  • har en indgående viden om dine egne lederkompetencer
  • har en systematisk helhedsforståelse, som du kan anvende på tværs af faglige og organisatoriske grænser
  • kan analysere virksomhedens omgivelser
  • kan anvende redskaber til at udforme overordnede mål og strategier
  • forstår at lede og motivere medarbejdere
  • kan udforme mål og helhedsplaner inden for dit eget ansvarsområde
  • har solide værktøjer til selvstændigt at lede og motivere dine medarbejdere og et fundament for at være spaaringspartner og bidrage i forhold til virksomhedens ledelse og direktion.

Jeg er blevet mere kreativ og analytisk. Jeg har fået nemmere ved at udvikle ting og få ting til at ske. Før var jeg lynhurtig til at give mine teamledere ret, men nu kan jeg stille spørgsmål til og udfordre dem på deres måde at agere på.

— Mogens Loch Rasmussen, produktionschef i DS Smith

Læs mere om Mogens’ erfaringer med diplomuddannelsen i ledelse >>

 

Obligatorisk del

Det personlige lederskab
Modul 1: Lederkommunikation
Modul 2: Professionelt lederskab

Ledelse og medarbejdere

Modul 3: Den profesionelle relation
Modul 4: Læring og kompetenceudvikling

Ledelse og organisation

Modul 5: Organisation og processer
Modul 6: Styring og strategi

Valgfri del Valgfag 1
Valgfag 2
Valgfag 3
Obligatorisk del  Afgangsprojekt - ledelse 

 

Valgfag

Se vores udbud af valgfag (5 ECTS-point)