Professionelt lederskab

Uanset om du er leder, projektleder eller koordinator, så vil faget professionelt lederskab give dig kompetencer også i forhold til de fremtidige ledelsesmæssige udfordringer.

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du identificere og formulere behov og strategier for udvikling af egne professionelle ledelsesmæssige kompetencer i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer.

Centrale emner

  • Den succesfulde mellemleder
  • Ledelse i et samfundsmæssigt perspektiv
  • Personlig udvikling – dine ledelsesmæssige styrker og svagheder
  • Følelsesmæssig intelligens i lederskabet
  • Filosofi i lederskabet
  • Kvalifikations- og kompetenceudvikling i forhold til egen praksis og egen læring

Sådan foregår undervisningen

Vi arbejder ud fra en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, og du får konkrete værktøjer, du kan anvende direkte i dit daglige arbejde. Undervisningen foregår i et samspil mellem teoretiske oplæg fra underviseren, inddragelse af dine egne erfaringer og du kommer til at arbejde med egne udfordringer. I forbindelse med studiet bliver du tilbudt en Garuda kompetenceprofil som et udvekslingsværktøj. (For virksomhedsspecifikke hold kan det være andre profilværktøjer).

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et eksamensoplæg. Faget tages oftest sammen med faget lederkommunikation, men kan tages selvstændigt.