Læring og kompetenceudvikling

Formålet med dette fag er at skærpe din opmærksomhed på og forståelse af kompetenceudvikling, så du bliver i stand til at skabe vilkår og muligheder for kompetenceudvikling i din egen organisation.

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du identificere og formidle forståelsen af behov for egen og medarbejdernes kompetenceudvikling på en hensigtsmæssig måde i forhold til organisationens overordnede mission, visioner, strategiske mål og værdier.

Centrale emner

  • Viden om coaching og udvikling af menneskelige resourcer
  • Indsigt i lærings- og kompetenceudvikling
  • Kendskab til kompetencebegrebet og -koncepter

Sådan foregår undervisningen

Vi arbejder ud fra en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, og du får konkrete værktøjer, du kan anvende direkte i dit daglige arbejde. Undervisningen foregår i et samspil mellem teoretiske oplæg fra underviseren, inddragelse af dine egne erfaringer og du kommer til at arbejde med egne udfordringer.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et eksamensoplæg. Faget tages oftest sammen med Ledelse i dynamiske relationer, men kan tages selvstændigt.