Den professionelle relation

Formålet er at skærpe din opmærksomhed omkring og forståelse af det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes som skabte af og som medskabende for organisatoriske processer og udviklingsmuligheder i egen organisation.

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du identificere og formidle forståelsen af behov for egen og medarbejdernes kompetenceudvikling på en hensigtsmæssig måde i forhold til organisationens overordnede mission, visioner, strategiske mål og værdier.

Centrale emner

  • Ledelse af personale
  • Motivationsteorier
  • Ledelsesfilosofier og teknikker – herunder situationsbestemt ledelse og anerkendende ledelse
  • Gruppe og teamudvikling og - dynamikker

Sådan foregår undervisningen

Vi arbejder ud fra en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, og du får konkrete værktøjer, du kan anvende direkte i dit daglige arbejde. Undervisningen foregår i et samspil mellem teoretiske oplæg fra underviseren, inddragelse af dine egne erfaringer og du kommer til at arbejde med egne udfordringer. I forbindelse med studiet bliver du tilbudt en Estimates 360-profil som et udvekslingsværktøj. (For virksomhedsspecifikke hold kan det være andre lignende værktøjer).

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et eksamensoplæg. Faget tages oftest sammen med Ledelse i lærings- og kompetencerelationer, men kan tages selvstændigt.