Praktiske oplysninger

Diplomuddannelse i ledelse

Undervisning

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning med to ugers mellemrum.

Sted

Undervisningen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej 104, 8260 Viby J.

Pris

Prisen for deltagelse på hele uddannelsen er 81.700 kr. inklusive forplejning. Dertil må påregnes udgifter til studiematerialer. Der tages forbehold for prisændringer.

Se det aktuelle fagudbud og priser >>

Fjernundervisning via smartlearning.dk

Du har mulighed for at tage et fag som fjernundervisning. Se mere på www.smartlearning.dk.

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores diplomuddannelser her

Eksamen

Du finder mere info om regler, retningslinjer og klagevejledninger i forbindelse med eksamen her >>