Pædagogisk ledelse

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Formålet med 'pædagogisk ledelse' er, at du får viden, færdigheder og handlekompetencer til at igangsætte og lede læreprocesser med henblik på udvikling og fornyelse af læringsmiljø og pædagogisk praksis.

Faget retter sig mod chefer, ledere og medarbejdere på uddannelsesinstitutioner. Deltagelse af flere fra samme organisation er muligt, da faget kan afsluttes som gruppe med op til fire studerende.

Indhold

På 'pædagogisk ledelse' kommer du til at arbejde med centrale temaer indenfor pædagogisk ledelse, som indbefatter den nyeste forskning på området:

 • Hvad er elevcentreret skoleledelse?
 • At sætte strategisk retning for skolens pædagogisk praksis
 • At lede og facilitere læreres læring
  • Aktionslæring
  • Den professionelle læringssamtale
  • Observationer og feedback
  • Rammesætning og facilitering af professionelle læringsfællesskaber
  • Relationel- og faglig tillid i pædagogisk ledelse
  • Transferprocesser mellem uddannelse og pædagogisk praksis
 • At sætte strategisk retning for skolens pædagogisk praksis
 • Organisatorisk læring og opbygning af skolekapital
 • Professionel kapital på uddannelsesinstitutioner.

Dit udbytte

Med 'pædagogisk ledelse' får du:

 • Du opnår færdigheder til at analysere, vurdere og reflektere over situationer og forhold, der vedrører skabelse af pædagogisk ledelse, fornyelse af læringsmiljø samt iværksætte handlingstiltag.
 • Du får kompetencer til at håndtere faglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med at udvikle og styrke en læringscentreret kultur og den pædagogiske praksis.
 • Identificere behov for organisationens kompetenceudvikling og formidle begrundede handlingstiltag.

Jeg kan mærke, at mine handlinger bliver mere professionelle, når jeg bliver tvunget til at forholde mig til hvorfor – og så også reflektere over, hvordan det gik efterfølgende. Jeg vil tage læringsloggen med som et ledelsesredskab fremadrettet. Det er dejligt at blive sluppet løs i noget, som er så relevant for min praksis.

Mette Elisabeth Gaml-Sørensen, Mercantec, om faget 'pædagogisk ledelse'

Sådan arbejder vi

Uddannelsen gennemføres som fire undervisningsdage med fremmøde. Faget er praksisnært, hvor der lægges vægt på, at du i løbet af faget omsætter konkrete initiativer i egen organisation.

Imellem undervisningsdagene får du derfor mulighed for at planlægge, afprøve og reflektere over en faglig udfordring (aktionslæring), som understøttes af konsultative samtaler (skolebesøg) fra underviserne.

Som led i at understøtte skolebesøg samt deltagernes afprøvning af konkrete initiativer er der allokeret to undervisere på undervisningsdag 1 og 4.

Eksamen og ECTS-point

'Pædagogisk ledelse' afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med en skriftlig opgave - en refleksionslog. Prøve og refleksionslog indgår som en helhedsvurdering af den samlede bedømmelse.

Den skriftlige opgave kan udarbejdes af en studerende eller af en gruppe på to-fire studerende. Faget 'Pædagogisk ledelse' giver 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "pædagogisk ledelse" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i ledelse. Kurset kan desuden indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Pædagogisk ledelse

Startdato: 26-10-2021

Pris: 9.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)