Salgsopfølgning

Fagmodul på 1. år, diplomuddannelsen i ledelse og salg

Fagmodulet skærper din bevidsthed, når du skal vurdere både virksomhedens fælles indsats og din egen indsats i salgsarbejdet over for kunderne.

Du bliver i stand til at indgå i dialog med salgsfunktionen om optimering af virksomhedens samlede salgsindsats ud fra et perspektiv om effektivitet i hele forsyningskæden.

Du får også kompetencer til at udvikle og gennemføre evaluering af medarbejdertilfredshed samt af personlige, faglige, kulturelle og sociale kompetencer. Du bliver i stand til at lave dit eget balanced scorecard i sammenhæng med din virksomheds overordnede strategi og plan, og sikre en løbende opfølgning.

Du lærer også at vurdere de juridiske konsekvenser og opfølgningsmuligheder af en international salgsaftale, i tilfælde af misligholdelse. 

Indhold

  • Kundeopfølgningsværktøjer
  • MIS – Marketing Intelligence Systems
  • Måling af effektivitet i virksomheden
  • Evaluering af salgsfunktionens indsats, herunder personlige, faglige, kulturelle og sociale kompetencer
  • International juridisk konfliktløsning
  • Reklamation
  • Balanced Scorecard
  • Variance analysis. 

Eksamen og ECTS

'Salgsopfølgning' afsluttes med en individuel prøve og giver 5 ECTS-point. 

Tilmeld dig her