Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Fagmodul på 1. år, diplomuddannelsen i ledelse og salg

Med fagmodulet bliver du i stand til at identificere og formidle forståelsen af behovet for egen og medarbejdernes kompetenceudvikling på en hensigtsmæssig måde i forhold til din organisations overordnede mission, visioner, strategiske mål og værdier.

Formålet er at skærpe din opmærksomhed om, og forståelse af, kompetenceudvikling, så du bliver i stand til at skabe vilkår og muligheder for kompetenceudvikling i din egen organisation.

Indhold

  • Ledelse af personale
  • Motivationsteorier
  • Ledelsesfilosofier og teknikker, herunder situationsbestemt ledelse og anerkendende ledelse
  • Gruppe og teamudvikling
  • Viden om coaching og udvikling af menneskelige ressourcer
  • Indsigt i lærings- og kompetenceudvikling
  • Kendskab til kompetencebegrebet og -koncepter.

Eksamen og ECTS

Fagmodulet består af to fag, 'den professionelle relation' og 'læring og kompetenceudvikling', der hver giver 5 ECTS-point. Du afslutter med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et eksamensoplæg.

Tilmeld dig her