Ledelse af marketing og ekstern kommunikation

Fagmodul på 2. år, diplomuddannelsen i ledelse og salg

Formålet med dette fagmodul er, at du får færdigheder og kompetencer til arbejde helhedsorienteret, både strategisk og operationelt, i løsningen af din organisations marketingmæssige problemstillinger.

Du bliver i stand til at arbejde med udgangspunkt i indsamlede, bearbejdede og analyserede markedsdata, ligesom du kan formidle disse data til organisationens stakeholdere.

Indhold 

  • Teorier, begreber og perspektiver om ledelse af marketing, markedsføring og ekstern kommunikation
  • Strategiformulering
  • Forankring af markedsføringsplaner og kommunikationsplaner
  • Forståelse af forholdet mellem markedsføring, modtager og marked
  • Ledelse af marketingprocessen og den eksterne kommunikation til stakeholdere, så det understøtter organisationens opgaver og legitimitet.

Eksamen og ECTS

'Ledelse af marketing og ekstern kommunikation' afsluttes med en individuel prøve og giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig her