Det personlige lederskab og forandring

Fagmodul på 1. år, diplomuddannelsen i ledelse og salg

Fagmodulet skærper din bevidsthed om sammenhængen mellem din egen kommunikative praksis og dine ledelsesmæssige udfordringer.

Du bliver i stand til at reflektere over, hvilken betydning forskellige kommunikative tilgange har for konstitueringen af forskellige ledelsesidentiteter. Du lærer også at forstå og formidle sammenhængen mellem din ledelsesmæssige praksis og organisationens værdier, mål og personalepolitikker.

Du bliver klædt på til at analysere din egen ledelsespraksis og udforme strategier for din egen ledelsesmæssige kompetenceudvikling. Og du lærer at se dit professionelle lederskab i sammenhæng med organisationens udvikling.

Undervisningen inddrager problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra din egen organisation for at give stof til refleksion og forankre læring og udvikling i din egen praksis.

Indhold

  • Kommunikation og ledelsesidentitet
  • Kommunikationsteori og -metode
  • Analyse af egen ledelsesmæssig og kommunikativ praksis
  • Indholds- og metakommunikation
  • Ledelsesetik
  • Professionelt lederskab i en foranderlig verden
  • Ledelsesteorier i historisk perspektiv
  • Analyse af egen ledelsespraksis
  • Kompetenceudvikling af eget professionelt lederskab og kommunikation.

Eksamen og ECTS

Fagmodulet består af to fag, 'lederkommunikation' og 'professionelt lederskab', der hver giver 5 ECTS-point. Du afslutter med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et eksamensoplæg. 

Tilmeld dig her