Afgangsprojekt

Fagmodul på 2. år, diplomuddannelsen i ledelse og salg

Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning, undervisning og selvstudium.

Du skal relatere dit afgangsprojektet til studiets øvrige moduler, og projektet skal uddybe arbejdet i disse, bl.a. gennem projektskrivning.

Afgangsprojektet giver 15 ECTS-point. 

 

Tilmeld dig her