Pris og tilmelding

Priser, sted og tilmeldingsprocedure

'Diplom i ledelse og salg' udbydes som et samlet forløb, og din tilmelding gælder alle moduler. Der er tale om en 2-årig deltidsuddannelse på bachelorniveau. Uddannelsen giver 60 ECTS-point.

Prisen for uddannelsesforløbet er 89.500 kr. pr person. Dertil kommer internatudgifter.

Internatundervisning

Undervisningen bliver afholdt som internater over to dage, med en overnatning. Internaterne ligger på Skanderborg Park i Skanderborg, og der bliver i alt 18 internater på uddannelsen.

Prisen pr. internat er 2.112 kr. pr. deltager

Tilmelding

Tilmelding sker på mail til uddannelsessekretær Jette Svane Bukhave Jensen