Systemsikkerhed

Valgfag på diplomuddannelsen i it-sikkerhed

Med faget 'systemsikkerhed' lærer du at udføre, udvælge, anvende, og implementere praktiske tiltag til sikring af firmaets udstyr og får viden og færdigheder, der supportere dette.

Indhold

 • Generelle governance principper / sikkerhedsprocedurer
 • Væsentlige forensic processer
 • Relevante it-trusler
 • Relevante sikkerhedsprincipper til systemsikkerhed
 • OS roller ift. sikkerhedsovervejelser
 • Sikkerhedsadministration i DBMS

Udbytte

Med 'systemsikkerhed' får du kompetencer til at:

 • udnytte modforanstaltninger til sikring af systemer
 • følge et benchmark til at sikre opsætning af enhederne
 • implementere systematisk logning og monitering af enheder
 • analysere logs for incidents og følge et revisionsspor
 • genoprette systemer efter en hændelse
 • håndtere enheder på command line-niveau
 • håndtere værktøjer til at identificere og fjerne/afbøde forskellige typer af endpoint trusler

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en prøve, der bedømmes efter bestået/ikke bestået. 'Systemsikkerhed' giver 10 ECTS-point.