Softwaresikkerhed

Obligatorisk fag på diplomuddannelsen i it-sikkerhed

På faget 'softwaresikkerhed' fokuserer vi på sikkerhedsperspektivet i software, blandt andet programkvalitet og fejl- og datahåndterings betydning for en softwarearkitekturs sårbarheder.

Du bliver også introduceret til forskellige designprincipper, herunder ”security by design”.

Gå direkte til tilmelding

Indhold

 • Trusler mod software
 • Kriterier for programkvalitet
 • Fejlhåndtering i programmer
 • Forståelse for security design principles, herunder:
  • security by design
  • privacy by design

Udbytte

Med 'softwaresikkerhed' får du kompetencer til at:

 • programmere håndtering af forventede og uventede fejl
 • definere lovlige og ikke-lovlige input data, bl.a. til test
 • bruge et API og/eller standard biblioteker
 • opdage og forhindre sårbarheder i programkoder
 • sikkerhedsvurdere et givet software arkitektur
 • anvende udvalgte krypteringstiltag
 • håndtere risikovurdering af programkode for sårbarheder

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en prøve, der bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Softwaresikkerhed' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse eller enkeltstående forløb

'Softwaresikkerhed' er et fag på diplomuddannelsen i it-sikkerhed. Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej