Netværks- og kommunikationssikkerhed

Obligatorisk fag på diplomuddannelsen i it-sikkerhed

Med faget 'netværks- og kommunikationssikkerhed' lærer du at forstå og håndtere netværkssikkerhedstrusler samt implementere og konfigurere udstyr til samme.

Du lærer om forskelligt sikkerhedsudstyr (IDS) til monitorering. Desuden lærer du om vurdering af sikkerheden i et netværk, udarbejdelse af plan til at lukke eventuelle sårbarheder i netværket samt gennemgang af forskellige VPN teknologier. 

Indhold

 • Netværkstrusler
 • Trådløs sikkerhed
 • Sikkerhed i TCP/IP
 • Adressering i de forskellige lag
 • Dybdegående kendskab til flere af de mest anvendte internet protokoller (ssl)
 • Hvilke enheder, der anvender hvilke protokoller
 • Forskellige sniffing strategier og teknikker
 • Netværk management (overvågning/logning, snmp)
 • Forskellige VPN setups
 • Gængse netværksenheder der bruges ifm. sikkerhed (firewall, IDS/IPS, honeypot, DPI)

Udbytte

Med 'netværks- og kommunikationssikkerhed' får du kompetencer til at:

 • overvåge netværk samt netværkskomponenter, (f.eks. IDS eller IPS, honeypot)
 • teste netværk for angreb rettet mod de mest anvendte protokoller
 • identificere sårbarheder som et netværk kan have
 • designe, konstruere og implementere samt teste et sikkert netværk
 • monitorere og administrere et netværks komponenter
 • udfærdige en rapport om de sårbarheder et netværk eventuelt skulle have (red team report)
 • opsætte og konfigurere et IDS eller IPS

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en prøve, der bedømmes efter bestået/ikke bestået. 'Netværks- og kommunikationssikkerhed' giver 10 ECTS-point.