It-governance

Valgfag på diplomuddannelsen i it-sikkerhed

På 'it-governance' lærer du om etik og principper for it-sikkerhed og bliver introduceret til principper og begreber inden for it-sikkerhed.

Indhold

  • Praktiske etiske overvejelser ifm. arbejdet indenfor it-sikkerhed
  • Principper indenfor it-sikkerhed
  • Risikoanalyse
  • Standarder og organisationer i sikkerhedsarbejdet
  • Trusler og trusselsbilledet
  • Operationelle overvejelser for it-sikkerhed
  • Sikkerhedspolitikker og -procedurer (Business Continuity and Disaster Recovery).

Udbytte

Med 'it-governance' får du kompetencer til at:

  • foretage risikovurdering af mindre systemer/virksomheder, herunder datasikkerhed
  • vurdere hvilke sikkerhedsprincipper, der skal anvendes i forhold til en given kontekst
  • analysere sig til informationer om, hvilke sikkerhedstrusler der aktuelt skal håndteres i et konkret it-system

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en prøve, der bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'It-governance' giver 5 ECTS-point.