Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelse i it-sikkerhed

Diplomuddannelsen i it-sikkerhed udgør 60 ECTS-point. Uddannelsen består af tre obligatoriske fag, en række valgfag og et afsluttende diplomprojekt. 

Da vi udbyder uddannelsen som tompladsordning sammen med den tilsvarende professionsbacheloruddannelse, forestiller vi os, at du tager et fag per semester, og derefter afslutter med diplomprojektet.

Obligatoriske fag

Valgfag

Nye valgfag vil blive udviklet løbende, da udfordringer på It-sikkerhedsområdet hele tiden udvikler sig. Nedenstående er eksempler på eventuelle kommende valgfag:

  • Offensive Security
  • Cloud Security 
  • Internet of Things
  • System Control and Data Acquisition
  • Mobile Security

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt, it-sikkerhed (15 ECTS) - Beskrivelse kommer snart

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig