Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelse i it-sikkerhed

Diplomuddannelsen i it-sikkerhed udgør 60 ECTS-point. Uddannelsen består af tre obligatoriske fag, en række valgfag og et afsluttende diplomprojekt.

Download studieordning

Da vi udbyder uddannelsen som tompladsordning sammen med den tilsvarende professionsbacheloruddannelse, forestiller vi os, at du tager et fag per semester, og derefter afslutter med diplomprojektet. 

Du kan også tage ét eller flere fag enkeltvis, efter behov.

Obligatoriske fag

Valgfag

Nye valgfag vil blive udviklet løbende, da udfordringer på it-sikkerhedsområdet hele tiden udvikler sig. Som eksempler på eventuelle kommende valgfag kan vi fx nævne Offensive Security, Cloud Security, Internet of Things, System Control and Data Acquisition eller Mobile Security.

Hvilken rækkefølge skal jeg tage fagene i?

For at give dig den bedste sammenhæng i uddannelsen inden afgangsprojektet anbefaler vi generelt en bestemt rækkefølge ved særlige fagkombinationer. Er du i tvivl, eller har du en særlig profil eller særlige faglige forudsætninger, er du meget velkommen til at kontakte os med spørgsmål.

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt, it-sikkerhed (15 ECTS) 

På erhvervsakademiet er der et godt læringsmiljø med kompetente undervisere, og it-sikkerhedsuddannelsen har ret stor værdi på
arbejdsmarkedet. Folk kommer ud herfra og får arbejde, og
uddannelsen høster stor anerkendelse hos mange virksomheder,
kan jeg høre rundt omkring. De vurderer den som et supergodt tiltag.

— Jesper Kastoft Bertelsen, Security Analyst, TDC, København

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig