Praktiske oplysninger

Diplomuddannelse i it-sikkerhed

Tid og sted

Undervisningen er fordelt ud over hele semesteret og foregår på en fast ugedag i tidsrummet 8.30–12.00. Enkelte dage er der undervisning til kl. 14.00.

Undervisningen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Sønderhøj 30
8260 Viby J

Find vej

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores diplomuddannelser her

Eksamen

Du finder info om regler, retningslinjer og klagevejledninger i forbindelse med eksamen her