Organisation, metode og videnskabsteori

Diplomuddannelsen i international handel og markedsføring

Du får et godt afsæt for at arbejde med kultur og udvikling i organisationer. Du lærer at designe en organisationsanalyse, at identificere behov for udvikling i organisationen og at arbejde professionelt med forandringsprocesser. 

Faget indhold

 • Organisationskultur
 • Organisationsforandring og udvikling
 • Beslutningsteori
 • Ledelse 
 • Læring
 • Kommunikation
 • Videnskabsteori
 • Samfundsvidenskabelig metode. 

Dit udbytte

Med faget får du: 

 • viden om forskellige teoretiske perspektiver på organisationer for at kunne vurdere organisationens indre struktur og dennes betydning for individ, organisation og samfund
 • viden om og kunne diskutere, hvordan organisationskultur har betydning i og for organisationer og på ledelse
 • forståelse for - i et videnskabsteoretisk perspektiv - at vurdere organisationsteorier og samfundsvidenskabelige metoders anvendelighed i forhold til praktiske problemstillinger og egen ledelse.

Eksamen og ECTS

'Organisation, metode og videnskabsteori' giver 10 ECTS-point.