Digital marketing

Diplomuddannelsen i international handel og markedsføring

Du får overblik over forskellige digitale marketingdiscipliner og marketingstrategier, der er relevante i e-handel, reklame og forskellige former for digital kommunikation med henblik på at udvikle og optimere virksomhedens marketingindsats.

Viden

Den studerende skal:

  • Have udviklingsbaseret viden om strategi for digital marketing
  • Have udviklingsbaseret viden om løsninger og metoder i en vifte af e-marketing discipliner
  • Kunne reflektere over mulighederne for at evaluere/måle en samlet marketingindsats og lægge strategi og plan for at optimere indsatsen

Færdigheder

Den studerende skal:

  • Kunne anvende metoder og redskaber om strategi for digital marketing
  • Kunne vurdere forskellige e-marketing discipliner
  • Kunne mestre de færdigheder der knytter sig til effektmåling og brugeradfærd i forhold til e-marketing
  • Kunne anvende metoder og redskaber om jura for digital marketing

Kompetencer

Den studerende skal:

  • Kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forhold til udvikling og
  • implementering af strategi for digital markedsføring
  • Selvstændigt kunne indgå i forskellige faggruppers kompetenceudvikling og påtage sig ansvar ud fra et overblik over virksomhedens muligheder inden for e-markedsføring

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.