Afgangsprojekt

Diplomuddannelsen i international handel og markedsføring

Afgangsprojektet udarbejdes som hovedregel individuelt.

Formålet med afgangsprojektet er at kvalificere den studerende til at identificere, analysere og reflektere over en tværfaglig, praksisorienteret problemstilling og angive løsninger og handlemuligheder ved anvendelse af teori og metode.

Den studerende skal kunne kombinere teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer med henblik på løsning af en relevant problemstilling.

Afgangsprojektet tager således udgangspunkt i en praksisnær problemstilling i en relevant virksomhed, der som oftest er den studerendes eget arbejdssted. Afgangsprojektet afspejler såvel uddannelsens akademiske niveau som dens professionssigte i praksis.

Afgangsprojektet svarer til 15 ECTS-point.