Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Diplom i international handel og markedsføring er en 2-årig deltidsuddannelse på bachelorniveau. Uddannelsen består af fem obligatoriske fag, et valgfag og et afgangsprojekt,  fordelt på 4 semestre. Uddannelsen giver 60 ECTS-point. 

1. semester

Kundeanalyse og forretningskoncept (10 ECTS])
Økonomisk analyse (5 ECTS)

2. semester

Branche- og konkurrentanalyse (5 ECTS)
Organisation, metode og videnskabsteori (10 ECTS)

3. semester

Salgs- og forretningsudvikling (10 ECTS)
Valgfag (5 ECTS)

4. semester

Afgangsprojekt, international handel og markedsføring (15 ECTS)

Når du har gennemført uddannelsen, kan du anvende betegnelsen Merk.d (International handel og markedsføring) (dansk) eller "Diploma of Business Studies (International Sales and Marketing)" (engelsk). 

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, oplæg, gruppearbejde, opgaveløsning, workshops, studiekredse og større projekter. Undervisningen tager udgangspunkt i relevant teori og konkret erhvervspraksis. Uddannelsen er tværfaglig, og du kommer til at arbejde med både salg, markedsføring, organisation, logistik og økonomi. 

Undervisningsmaterialet består af et mix mellem dansk og engelsk litteratur. 

Jobmuligheder 

Uddannelsen giver adgang til en bred vifte af jobmuligheder, men du vil typisk finde job som: 

  • Marketingkoordinator
  • Marketingkonsulent
  • Marketingchef
  • Key account manager
  • Salgskoordinator
  • Salgschef
  • Exportchef
  • Markedschef

Videreuddannelse 

Hvis du ønsker at styrke dine kompetencer yderligere, kan du bygge oven på din diplomuddannelse med en master- eller kandidatuddannelse. Du kan finde oplysninger om adgangskrav og optagelse hos de institutioner, som udbyder uddannelserne.

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig

”Uddannelsen har givet mig et løft på det strategiske plan"

Læs om Malene, som er i gang med en diplomuddannelse i international handel og markedsføring.

Læs mere

Download studieordning