De studerende fortæller

Under uddannelsen bliver de studerenes dagligdag i virksomheden bragt spil. Metoder og teorier relateres til de studerendes jobmæssige erfaringer og udfordringerog de får værktøjer til at planlægge virksomhedens salg, så det bidrager optimalt til succes, både nationalt og internationalt.

Mød studerende og dimittender, som fortæller om det udbytte diplomuddannelsen i international handel og markedsføring har givet dem.

Studiet har givet mig en bedre forståelse for, hvordan jeg kan optimere min forretning og viden om hvilke håndtag, jeg skal dreje på for at øge salget. På studiet er jeg nået frem til en strategi for, hvordan vi kan optimere kundernes værdioplevelse. Med 22 års erhvervserfaring ved jeg selvfølgelig en masse i forvejen, men det er sundt for mig at blive bevidst om teorien bag. Dermed kan jeg gennemføre strategien med en større sikkerhed.

— Erik Danielsen er 40 år og distriktschef hos OK a.m.b.a. i Viby

Diplomuddannelse gav Regner mere pondus

Regner læste diplom i international handel og markedsføring og kan nu gøre sig bedre gældende blandt sine lederkolleger i N. Graversens Metalvarefabrik.

Læs mere

”Uddannelsen har givet mig et løft på det strategiske plan"

Læs om Malene, som er i gang med en diplomuddannelse i international handel og markedsføring.

Læs mere

"Jeg er blevet klogere på kunderne"

Maria har med diplomuddannelsen i international handel og markedsføring fået større gennemslagskraft og selvtillid. 

Læs mere

Kasper lærte at skabe merværdi for Martin Professional

Kasper har de sidste to år har han sideløbende med sit fuldtidsjob uddannet sig på deltid til diplom i international handel og markedsføring. 

Læs mere