HR og proceskonsultation

Diplomuddannelsen i ledelse med specialisering i HR

Forløb over ca. tre måneder på diplomniveau for HR-chefer, HR-managere, HR-partnere eller HR-konsulenter, der arbejder med strategiske og udviklingsorienterede opgaver inden for HR.

Gå direkte til tilmelding

Med 'HR og proceskonsultation' får du stor viden om proceskonsultation ud fra forskellige tilgangsvinkler. Du lærer, hvordan du kan arbejde med ledelse af forandringsprocesser i organisationen ud fra positioner som henholdsvis intern konsulent, ekstern konsulent og leder. 

Indhold

Vejledende overskrifter:

  • Positioner i organisatoriske processer med ledelse af forandring og læring Introduktion til proceskonsultation og approaches til konsulentarbejde
  • Teorier om forandringsledelse, OU-traditionen
  • Ledelse af forandringsprocesser med afsæt i systemisk, anerkendende og narrativ tradition
  • Ledelse af forandringsprocesser med afsæt i en målorienteret tradition
  • Transformation til praksis, fra approach til værktøj.

'HR og proceskonsultation' er baseret på faget 'forandringsledelse' fra diplomuddannelsen i ledelse. 

Dit udbytte

Med 'HR og proceskonsultation' får du:

  • et solidt indblik i metoder til proceskonsultation, så du selv kan agere i feltet på et afklaret grundlag
  • styrket dine kompetencer til at arbejde med og lede forandringsprocesser i virksomheden
  • evne til at vurdere, hvor feltet for muligheder og begrænsninger i forandringsprocesser ligger for henholdsvis ledelsessystemet og den eksterne og interne konsulent
  • konkrete værktøjer, du kan tage i anvendelse i din egen praksis. 

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter forløbet med at skrive en synopsis (kort skriftlig fremstilling) og en mundtlig eksamen, der har afsæt i synopsen. Du får karakter efter 7-trinsskalaen.

'HR og proceskonsultation' giver 5 ECTS-point.

Går du til eksamen i 'HR og proceskonsultation', så kan du ikke også gå til eksamen i faget 'forandringsledelse'.

Hel uddannelse eller enkeltstående forløb

'HR og proceskonsultation' er et fag på HR-rettet fag på diplomuddannelsen i ledelse. Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej