Human Resource Management

Diplomuddannelsen i ledelse med specialisering i HR

Forløb over ca. tre måneder på diplomniveau for HR-chefer, HR-managere, HR-partnere eller HR-konsulenter, der arbejder med strategiske og udviklingsorienterede opgaver inden for HR.

Med 'Human Resource Management' styrker du din evne til at arbejde forretningsorienteret med human resource management og bidrager til virksomhedens resultater i tæt relation til ledelsessystemet. Du bliver i stand til at vurdere, hvilke HR-indsatser der vil være de mest værdiskabende i netop din organisation, og hvordan HR bedst kan gøre en lønsom forskel.

Indhold

Vejledende overskrifter:

  • Introduktion til HRM-feltet
  • Forretningsstrategi, HR-strategi og HR’s roller
  • Kerneprocesserne tiltrækning og fastholdelse
  • Kerneprocesserne udvikling og afvikling
  • Transformation til praksis.

'Human Resource Management' er baseret på faget 'Human Resource Management og ledelse' fra diplomuddannelsen i ledelse. 

Dit udbytte

Med 'Human Resource Management' får du:

  • et kvalificeret grundlag til at definere HR-opgaven i virksomheden og HR-funktionens rolleudmøntning
  • indsigt, så du kan afgøre, hvordan HR får optimal positiv indvirkning på virksomhedens succes
  • indsigt i forskellige strategiske perspektiver på human resource management og værktøjer til at vurdere, hvordan disse vil passe ind i din organisation
  • en opkvalificering, når det gælder HR-kerneprocesserne: rekruttering, udvikling, fastholdelse og afvikling - både på det strategiske og det konkrete plan 
  • inspiration til et antal HR-initiativer, som du med respekt for din virksomheds behov brænder for at realisere.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter forløbet med at skrive en synopsis (kort skriftlig fremstilling) og en mundtlig eksamen, der har afsæt i synopsen. Du får karakter efter 7-trinsskalaen.

'Human Resource Management' giver 5 ECTS-point.