Praktiske oplysninger

HR-fag på diplomniveau

Tid og sted

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning med 2 ugers mellemrum.

Undervisningen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus,
Ringvej Syd 104,
8260 Viby J.

Find vej >>

Pris

Prisen for et HR-fag på diplomniveau er fra 8.400 kr. inklusive forplejning. Prisen for deltagelse på en hel diplomuddannelse i ledelse med specialisering i HR er 80.400 kr. inklusive forplejning. Derudover skal du regne med udgifter til studiematerialer. Der tages forbehold for prisændringer.

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores diplomuddannelser her

Eksamen

Du finder mere info om regler, retningslinjer og klagevejledninger i forbindelse med eksamen her