Kundesamspil

Et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i finansiel rådgivning

Med faget ’kundesamspil’ får du kompetencer til at skabe et godt langvarigt samspil med dine privatkunder. Undervisningen har fokus på den rådgivende salgsproces fra start til slut.

Du får værktøjer til at etablere kontakt og skabe tillid hos kunden. Du lærer at afdække kundens behov og præsentere relevante løsninger. Og endelig er der fokus på den efterfølgende støtte og support, så du kan etablere gode langvarige relationer til dine kunder.

Kundemøder i dag er mere end det fysiske møde i banken. Derfor får du også færdigheder i at rådgive både online, over telefonen og på fysiske møder.

Indhold

 • Den rådgivende salgsproces
 • Privatkunders adfærd og motivation
 • Kundetilfredshedsanalyser
 • Rådgivnings- og salgsteknik
 • Kommunikations- og samspilsteori
 • Demografi og kundetypologi
 • Online møder, telefonmøder og fysiske møder

Udbytte

Når du er færdig med 'kundesamspil' kan du;

 • opbygge tillid, afdække kundens behov og præsentere en relevant løsning med udgangspunkt i kundens udbytte
 • varetage den efterfølgende støtte og support, så du kan etablere og fastholde den langsigtede relation til kunden
 • bruge kundetilfredshedsanalyser til at etablere relevante rådgivningsstrategier over for forskellige kundetyper
 • sammensætte det rette team til at udarbejde en langsigtet strategi for den private kunde

Eksamen og ECTS

’Kundesamspil’ afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et fem siders skriftligt kundeoplæg. Eksaminationen afvikles som et rollespil, hvor du er rådgiver, og eksaminatorerne har kunderollen.

Faget giver 5 ECTS-point.

Hel uddannelse eller enkeltstående forløb

'Kundesamspil' er et fag på diplomuddannelsen i finansiel rådgiving. Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt