Diplomuddannelse i finansiel rådgivning

Diplomuddannelsen i finansiel rådgivning er en unik deltidsuddannelse med fokus på kunderådgivning i den finansielle sektor. Du tager uddannelsen sideløbende med dit job og kan bruge dine nye kompetencer med det samme.

Uddannelsen er målrettet dig, der arbejder som finansøkonom eller privatkunderådgiver. Du lærer at optimere din kunderådgivning, så du kan yde optimal rådgivning over for din kundeportefølje og skabe langvarige relationer.

Bliv en endnu bedre kunderådgiver

Uddannelsen er udviklet i nært samarbejde med de større pengeinstitutter i Danmark, så du er sikret brancherelevant viden og efterspurgte kompetencer.

I løbet af uddannelsen får du bl.a.

 • værktøjer til at skabe et godt, langvarigt samspil med den private kunde
 • forståelse for relevante skatteregler og betydningen af familie- og arveret
 • viden om værdipapirer, pensionsopsparing, forsikring og de skattemæssige og juridiske konsekvenser af privatkundens valg
 • viden om finansiering og investering med henblik på helhedsorienteret rådgivning til formuende privatkunder
 • viden om rådgivning af mindre erhvervsdrivende
 • redskaber til at give privatkunden et økonomisk overblik, så kunden er i stand til at træffe et oplyst valg omkring sin formue

Skab balance i karrieren med en diplomuddannelse

Med diplomuddannelsen i finansiel rådgivning bygger du oven på din praktiske erfaring, så du får ny teoretisk viden, mens du er i job. I undervisningen arbejder du med egne cases i en brancherettet undervisningsform, der giver den rette balance mellem teori og praksis.

Undervisere med brancheerfaring

Underviserne på uddannelsen har mange års erhvervserfaring fra den finansielle sektor, og de underviser ud fra en praksisorienteret tilgang. Det skaber et læringsmiljø, hvor der er fokus på at anvende komplekse teorier og modeller direkte i dit arbejde med kunderådgivningen. Med uddannelsen får du også unikke muligheder for at sparre og netværke med andre rådgivere, da dine medstuderende også kommer fra den finansielle sektor.

Diplomuddannelse på niveau med HD 2. del

En diplomuddannelse er en overbygningsuddannelse, som er på niveau med en bacheloruddannelse eller HD 2. del. Hvis du vil bygge videre på din diplomuddannelse, er næste skridt en master- eller kandidatuddannelse.

Har du brug for specifikke kompetencer, kan du også vælge blot at tage et enkelt fag eller to.

Efteruddannelse Kursist Computer Studiemiljoe 2019 252

Vi underviser for fuld kraft hjemmefra – så tilmeld dig bare

Du kan få efteruddannelse – selvom vi pt. er sendt hjem at arbejde. Du kan stadig tilmelde dig alle fag og kurser. Hvis vi ikke kan mødes på akademiet på startdatoen, så mødes vi online.

Du kan stadig få karrierevejledning eller hjælp til din tilmelding. Spørg os på deltid@eaaa.dk. Vi står klar til at hjælpe via mail eller telefon.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i finansiel rådgivning er en 2-årig efteruddannelse på bachelorniveau. Du kan tage hele diplomuddannelsen, eller du kan vælge de enkelte fag som selvstændige kompetencegivende forløb.

Uddannelsen er en retning på den merkantile diplomuddannelse. Når du har gennemført uddannelsen, kan du anvende betegnelsen merkantil diplom (finansiel rådgivning), og den engelske betegnelse er Diploma of Business Studies (Financial Advisor).

Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point og består af fem obligatoriske fag, et valgfag og afsluttes med et afgangsprojekt.

Obligatoriske fag

Forretningsforståelse (10 ECTS)

Projektledelse (5 ECTS)

Formuerådgivning (10 ECTS)

Kundesamspil (5 ECTS)

Rundt om virksomhedsejeren (10 ECTS)

Valgfag

Den finansielle sektor i fremtiden (5 ECTS)

Valgfag kan vælges frit fra den merkantile diplomuddannelse eller andre diplomuddannelser, fx diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering eller diplomuddannelsen i i ledelse

Andre relevante valgfag på den merkantile diplomuddannelse:

Grundlæggende skatteret (5 ECTS)

Digital marketing (5 ECTS)

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Gå på opdagelse i studieordningen for uddannelsen her (pdf)

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores diplomuddannelser her

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på diplomuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Direkte adgang

For at blive optaget direkte på uddannelsen skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse og have gennemført en relevant uddannelse på niveau med en:

 • Erhvervsakademiuddannelse
 • Akademiuddannelse, også kaldet en videregående voksenuddannelse (VVU).

Pr. 1. august 2019 kan du blive optaget uden 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse, hvis du lever op til alle de følgende tre kriterier:

 • En gennemført uddannelse minimum på niveau med en akademiuddannelse
 • Fire års relevant erhvervserfaring
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du kontakte os, for at få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med uddannelsens formelle krav.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det, kan du overveje at få en lavet realkompetencevurdering. Realkompetencer er den viden og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem.

Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs mere om realkompetencevurdering

Er du er i tvivl om dine muligheder?

Du er altid velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020.

Eller book en tid til en gratis individuel karrieresamtale

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning. Der tilmeldes og betales pr. fag og dertil kommer udgifter til bogindkøb. 

Projektledelse

Startdato: 19-05-2020

Opstartsgaranti

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 6.600 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Projektledelse

Startdato: 17-09-2020

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 6.600 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Kundesamspil

Startdato: 29-10-2020

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 6.600 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Den finansielle sektor i fremtiden

Startdato: Forår 2021

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 6.600 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Randi Ankjær Rasmussen

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Randi Ankjær Rasmussen

uddannelsessekretær

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6163