Rundt om virksomhedsejeren

Diplomuddannelsen i finansiel rådgivning

Med faget 'rundt om virksomhedsejeren' får du værktøjer til at analysere de forhold, der gør sig gældende for virksomhedsejerens formueforhold, så du kan agere sparringspartner for virksomhedens ejer omkring om fx sammensætningen af aktiver og passiver og samspillet mellem ejerens privatøkonomi og virksomhedens økonomi.

Gå direkte til tilmelding

Du får overblik over de forskellige muligheder for virksomhedstyper, bl.a. de forskellige selskabskonstruktioner og former for privatejede virksomheder. Du får også ny viden om forskellige former for generationsskiftemodeller og strategier.

Indhold

 • Selskabsformer, herunder hæftelsesforhold
 • Formål med og anvendelse af familiefonde
 • VSO – herunder begreber og anvendelse
 • Skattemæssige forhold for privatejede virksomheder og selskaber
 • Sammenhængen mellem virksomhedens og ejerens regnskaber, økonomi og skattemæssige forhold
 • Grundlæggende strategier og modeller for generationsskifte
 • Bankers kapital- og solvensbehov 
 • Overordnede risici ved forskellige branchetyper
 • Grundlæggende forhold i forbindelse med ind- eller udflytning fra landet

Udbytte

Når du har taget faget ’rundt om virksomhedsejeren’, kan du

 • samarbejde med kunden omkring opstart af virksomhed, herunder f.eks. forretningsplan, branche, skat og formue
 • identificere overordnede risici ved forskellige brancher til iværksættere
 • analysere og redegøre for skattemæssige forhold i relation til ejerens kapitalforhold
 • rådgive om forretningsmæssige forhold i relation til ejerens kapitalforhold
 • anvende relevante nøgletal i forhold til virksomhedens- og ejerens kapitalforhold
 • analysere de særlige kreditmæssige forhold, der gør sig gældende for K/S – herunder have forståelse for prospekter og hæftelsesforhold
 • vurdere og foretage en risikoanalyse af det samlede kundeforhold
 • rådgive om kreditmæssige forhold, og foretage kreditvurdering af kunden som helhed
 • medvirke til formueoptimering i samspil med kundens strategi og ønsker
 • vurdere og analysere konsekvenserne af skilsmisse og død

Eksamen og ECTS

’Rundt om virksomhedsejeren' afsluttes med et kort projekt med et mundtligt forsvar. Faget giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse eller enkeltstående forløb

'Rundt om virksomhedsejeren' er et retningsbestemt fag på diplomuddannelsen i finansiel rådgivning. Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej