Projektledelse

Diplomuddannelsen i finansiel rådgivning

På faget ’projektledelse’ lærer du at lede projekter og at forstå og anvende projekter som dynamiske, integrerede dele af virksomhedens strategi og organisation. Du får også redskaber til at kunne analysere, tilrettelægge og tilpasse projekter.  

Gå direkte til tilmelding

’Projektledelse’ giver en overordnet forståelse af de opgaver og roller der er i spil i arbejdet med projekter. Faget er derfor relevant både for dig, der arbejder som projektleder, og projektdeltager.

Fagets indhold

  • Projektlederens rolle og opgaver
  • Projektledelsesværktøjer
  • Kommunikationsstrategi og planer
  • Projektstyring og opfølgning

Dit udbytte

Med faget får du kompetencer til at: 

  • anvende teori og metode i relation til planlægning af og opfølgning på projekter i praksis
  • arbejde med projekters interessenter herunder, kommunikation til og håndtering af interessenternes indflydelse
  • vurdere, begrunde og udvælge relevante projektledelsesværktøjer i forhold til virksomhedens situation
  • formidle problemstillinger og løsninger, herunder projekters budgetter, risici og milepæle.
  • udvikle egen praksis og reflektere over valg af projektledelsesmodel, implementering af projektet og løbende tilpasse planer

Eksamen og ECTS

'Projektledelse' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.